Om verket

HEI! A1 er et læreverk for voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. HEI! dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene. HEI! A1 er utviklet for differensiert undervisning. HEI! A1 har tekstbok, arbeidsbok for spor 1 og arbeidsbok for spor 2 og en stor nettressurs:

Elevnettsted: digital tekstbok, skrive-, lese-, uttale- og lytteoppgaver, ordlister på ti språk, grammatikkforklaringer og -øvinger mm.

Lærernettstedet har i tillegg: generell veiledning for hele nettstedet, veiledning per leksjon, tavlebøker for tekstbok og to arbeidsbøker, bildesamlinger, ulike øvelser som kan brukes til testing.

Her kan du kjøpe lisenser til elevnettstedet og be om prøvelisenser.

Her kan du lese mer om HEI! A1

Her kan du kjøpe lisenser til lærernettstedet og be om prøvelisenser.

 

Du finner ordliste norsk−ukrainsk til nedlasting her: 

https://hei.cappelendamm.no/